background

Varför behövs den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

11 July 2017

Som företagare eller föreningsledare kan det känns jobbigt att behöva förhålla sig till nya, striktare lagar för hur du får behandla personuppgifter. Men det finns goda skäl till att den nya dataskyddsförordningen införs. Dessutom kommer både du och dina kunder eller medlemmar att tjäna på det.

Idag är det svårt att föreställa sig hur livet såg ut innan internet. Världen har nog aldrig förändrats så snabbt som de senaste 20 åren.

Men lagstiftningen har inte hängt med. Vår nuvarande lag för hur företag och organisationer får behandla personuppgifter – PUL – klubbades igenom 1998. Och en lag framtagen innan Facebook ens var påtänkt tog såklart inte höjd för dagens sociala nätverk och molntjänster.

Olika lagar i varje land

Om vi zoomar ut från Sverige och betraktar situationen i EU:s olika medlemsländer ser vi ytterligare ett problem: Lagstiftningen skiljer sig åt en hel del från land till land.

Det innebär att vissa länders medborgare är mer utsatta än andra för missbruk av personuppgifter. Men det ställer också till det för företag och organisationer med en internationell verksamhet – kostnaderna för att anpassa sin databehandling och administration kan lätt bli orimliga i takt med att man expanderar till andra länder.

Dessutom har de otydliga lagstiftningarna gjort att många EU-medborgare är (med rätta) försiktiga med att lämna ifrån sig sina personuppgifter.

Det är här GDPR kommer in.

En gemensam lagstiftning för hela EU

Den 25 maj 2018 kommer de splittrade lagarna i EU:s olika länder att bytas ut mot en ny, gemensam dataskyddsförordning. Samma, hårda regler kommer alltså att gälla i hela Europa.

Och visst, det kan kännas jobbigt att behöva skärpa rutinerna för hur ni behandlar era medlemmars eller kunders personuppgifter.

Men på sikt är GDPR en bra sak, för alla inblandade.

Mest uppenbart är att alla medborgare i EU kommer att få ett stärkt integritetsskydd och betydligt större kontroll över var och hur deras personuppgifter används på nätet.

Fler fördelar med GDPR

Mindre självklart, men också sant, är att även företag och organisationer kommer att tjäna på den nya lagstiftningen.

Varför? Av två anledningar:

För det första så slipper du anpassa din administration och dina system efter olika länders lagstiftning.

För det andra så kommer GDPR troligen innebära att européer kommer börja använda digitala tjänster som är beroende av personuppgifter i högre utsträckning. Detta eftersom vi blir tryggare när vi vet att vår integritet skyddas av ett strikt regelverk som ger hårda straff till företag eller organisationer som slarvar med hanteringen av persondata.

Som en bonus är du dessutom rustad för en global närvaro när du följer GDPR, eftersom EU:s nya regelverk till stor del även täcker in bland annat USA:s regelverk för personuppgiftsbehandling.

På sikt tjänar alltså alla på den nya dataskyddsförordningen. Se bara till att göra rätt från början. Med hjälp av Konsento såklart.

Kontakta oss för att komma igång redan idag

Säkerställ och efterlev GDPR på det enkla sättet.

Maila oss på hej@konsento.io