background

Inom idrottsföreningar pratas det flitigt om laganda, som ska leda till uppmuntrande och utvecklande lagaktiviteter

02 July 2018

Inom idrottsföreningar pratas det flitigt om laganda, som ska leda till uppmuntrande och utvecklande lagaktiviteter. Gemenskap är ett nyckelord, att alla arbetar mot samma mål, såväl sportsligt som socialt. Den positiva stämningen skapas av god kamratanda, respekt mot varandra och stöttande lagkamrater. Lagandan ska hjälpa föreningens medlemmar med såväl idrotten som den sociala utvecklingen.

En god laganda skapas i grunden av en fungerande värdegrund inom en förening.

Om alla medlemmar i en förening konsekvent och fläckfritt skulle följa alla värdegrundspunkter skulle det med stor sannolikhet inte finnas några problem.

Lagen inom föreningar skulle fungera på ett bra sätt och skapa en känsla av “en för alla, alla för en”, och de flesta skulle troligtvis må bra av att komma till sin förening och utöva idrott.

Inga negativa kommentarer från spelare till spelare, från föräldrar till spelare, från spelare till domare skulle ske om värdegrunden följs till fullo.

Men tyvärr ser det inte ut så här i alla föreningar...

Inom idrottssverige har många föreningar en värdegrund i sin klubb

Inom vissa föreningar ställs det även krav på att skriva på ett värdegrundsavtal. Hur säkerställer alla föreningar att dessa följs? Kan det bli ett problem att följa upp allting på individnivå?

Troligtvis, ja. Blir det ett problem att följa upp om avtalet endast skrivits på på ett papper?

Men vad är alternativet? Om det inte finns ett medlemskontrakt så kan individerna mycket enklare komma undan med att säga: “jag visste inte” vilket skapar onödig administration och friktion inom föreningen.

Konsento kan hjälpa föreningar att skapa digitala medlemskontrakt, som har tydliga regler för vad exempelvis en förening har rätt till att göra med dina personuppgifter, men även vad medlemmarna skriver under och förväntas följa.

Inom föreningar kan Konsento hjälpa till med att skapa tydliga värdegrundsavtal för alla medlemmar, som då blir obligerade till att följa dessa.

Ett medlemsavtal innehåller inte bara regler att följa inom en förening, utan ger också alla medlemmar information om hur deras personliga data får användas av föreningen. Det blir på så sätt ett rättvist avtal, tydligt för både föreningen och individen.

Om medlemskontrakt skapas kring en värdegrund, blir det tydligt för både föreningen och individen vad som förväntas av respektive part.

Konsento är ett digitalt verktyg, vilket gör det mer lättillgängligt för alla inblandade. De föreningar som har värdegrundsavtal som ska skrivas under i pappersform, utgör en risk när det gäller att ha koll på vem som skrivit under och när.

Hur ofta brukar du titta i pärmen på kansliet?

Via digitalsering skapas en smidighet kring dessa kontrakt för medlemmar och föreningar. Eftersom de är lätttillgängliga och sökbara så går de alltid att ta fram, och peka på klart och tydligt om avtalet bryts. Att hela tiden ha de nära till hands i digital form kan också hjälpa medlemmar att påminna sig själva om vad som gäller.Författare: Daniel Smirnov-Lindblom, lagledare som brinner för att spelarna ska ha kul när de idrottar!

Du kan samla in dina medlemsavtal idag, antingen genom att digitalisera ert befintliga avtal eller skapa ett nytt från Konsento medlemsavtalsmall.

Kontakta oss för att komma igång redan idag

Säkerställ och efterlev GDPR på det enkla sättet.

Maila oss på hej@konsento.io